Vanaf 5 oktober gaat MuzIC van start met het structureel aanbieden van live muziek op de intensive care van het UMC Utrecht en Spaarne Haarlem. Maria is hier als muziektherapeut bij betrokken en zal samen met Suzanne Groot muzikanten selecteren, trainen en begeleiden tijdens de pilotfase.

In augustus kwam de NOS op bezoek voor een kort item over het project:

Pas de laatste vijf tot tien jaar wordt duidelijk dat de gevolgen van een intensive care opname verstrekkend zijn, met grote lange termijn effecten. Hierbij moet gedacht worden aan cognitieve, psychologische en psychiatrische (PTSS) stoornissen en spierzwakte (critical illness polyneuropathie). 
Dit wordt het post intensive care syndroom (PICS) genoemd. Deze zaken hebben logischerwijs een grote invloed op het leven van de patiënt nadat hij of zij de ernstige ziekte en de ic-opname heeft overleefd. Tevens is uit onderzoek gebleken dat familie en naasten ook gevolgen kunnen ondervinden van de ic-opname van hun naaste (PICS-F). De stichting FCIC wil met gezamenlijke inspanning van IC- ervaringsdeskundigen/professionals en wetenschappers verandering in deze situatie brengen. Een nieuwe interventie op de volwassen intensive care afdeling is de structurele implementatie van live muziek.

‘Uit voorgaand onderzoek weten we dat muziek een positief effect kan hebben op verschillende psychologische, fysiologische alsook hemodynamische parameters zoals bloeddruk en hart- en ademhalingsfrequentie.Muziek is effectief in het reduceren van pijn- en angstgevoelens.Meer nog, het aanbieden van muziek kan de dosis en/of frequentie van sedativa verminderen. Bovendien kan de actieve participatie van de patient en diens naasten bij dit muziekaanbod, bijdragen tot een groter gevoel van controle. Zo biedt live muziek afleiding waarbij de aandachtsfocus van negatieve en stresserende omgevingsstimuli zoals angstbeleving, lawaai, stress kan verlegd worden naar betekenisvolle auditieve stimuli. Het multidisciplinaire team dat bij dit project betrokken is, maakt het mogelijk om gerichte manieren te overwegen om live muziek te introduceren als een niet-medicamenteuze interventie.

Het doel van dit pilotproject is om de intensive care unit minder klinisch te maken, waardoor de sfeer wordt veranderd door rustgevende live muziek te gebruiken. Het personeel erkent, begrijpt en waardeert dat de ICU een ontmoedigende ervaring kan zijn. Live-muziek verlicht de verschillende aspecten van de ICU-ervaring van patiënten en naasten en kan hierdoor de impact van een IC opname beperken, zowel op de ICU als na ontslag. Door live muziek kan de manier veranderen waarop familieleden, personeel en patiënten op elkaar inwerken, waardoor het gemakkelijker wordt om voor patiënten te zorgen als patiënten en familieleden meer ontspannen zijn.

De samenwerking tussen professionele musici (waarvan sommige ervaringsdeskundig zijn), wetenschappers en professionals maakt dit project uniek. De verbinding met het Engelse ICUHear project maakt MuzIC krachtdadig, waarbij kennis wordt overgedragen en succesvolle interventies worden overgenomen. Tevens wordt geleerd van de ‘do’s and don’ts .

Wetenschappelijk Multicentered onderzoek met het ICUHear project en het project MuzIC in samenwerking met Artur Jaschke en Erik Scherder is een toekomstig gewenst onderdeel van dit project.

Landelijke uitrol is haalbaar daar dit project deel uitmaakt van de innovatieve projecten van de landelijke Stichting FCIC, dat het mede mogelijk maakt op structurele basis live muziek op intensive care volwassenen in heel Nederland te realiseren.
Wij sluiten niet uit dat ook België zich tezijnertijd zal aansluiten daar wij binnen de FCIC banden hebben gelegd met onze zuiderburen.

Dit Pilot project wordt in de aankomende twee jaar opgezet. Wij streven hierbij naar een 2 maandelijks live optreden op de pilot intensive care afdeling gedurende 2 jaar. Na deze 2 jaar denken wij dit project verder te kunnen integreren en uitrollen binnen de dagelijkse zorgpraktijk van de pilot ziekenhuizen, gevolgd door de verschillende intensive care afdelingen in het gehele land.
Dit project wordt opgezet met medewerking van Helen Ashley Taylor Oprichter van het ICU Hear project, Tineke Bosma voorzitter, en Jess Ingham, directeur van de stichting Music in Hospital and Care in Engeland en de stichting FCIC.

https://youtu.be/y6NjBlA0pE8